04-02-2024 04:55 | GESLOTEN

Industriebrand Havenstraat Vroomshoop

Aan de Havenstraat woedt sinds 4.00 uur vanmorgen een zeer grote brand in een industriepand. Het pand staat volledig in brand en is ingestort. Wij proberen overslag van de brand naar omliggende panden te voorkomen. Bij de brand komt veel rook vrij, sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit. 

Laatst bijgewerkt:
04-02-2024 10:49
04-02-2024 10:17
Publieksinformatienummer gemeente Twenterand

De gemeente Twenterand heeft een publieksinformatienummer opengesteld waar inwoners naartoe kunnen bellen met vragen over de brand in Vroomshoop.

Publieksinformatienummer: 0546-840840

Bekijk ook vooral de meest gestelde vragen onderaan deze pagina. 

04-02-2024 07:31
Nieuwsbericht op website

Het afsluitende nieuwsbericht is geplaatst op de website van Brandweer Twente: Zeer grote brand industriepand - Vroomshoop

04-02-2024 07:27
Overdracht naar gemeente Twenterand - geen treinverkeer van en naar Vroomshoop

Een gespecialiseerd bedrijf doet nader onderzoek naar het asbestverdacht materiaal. De omgevingsdienst Twente en Salvage zijn hierbij betrokken. Voor vragen over de opruimwerkzaamheden kunnen inwoners terecht bij gemeente Twenterand. Vanwege het asbestverdachte materiaal is het station van Vroomshoop niert bereikbaar en rijden er geen treinen van en naar Vroomshoop. Voor actuele reisinformatie kijk op: Prorail - storingen

04-02-2024 06:55
Incident brand meester

De brand aan de Havenstraat in Vroomshoop is onder controle. Wij blijven nog geruime tijd aanwezig voor nabluswerkzaamheden.

04-02-2024 06:18
Asbestverdacht materiaal aangetroffen

Bij de brand aan de Havenstraat is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Asbest brengt gezondheidsrisico's met zch mee. De brandweer geeft het advies om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Heb je het vermoeden dat je asbestverdacht materiaal hebt aangetroffen? Laat het liggen en raak het niet aan. Voorkom dat er stukjes in je woning terecht komen, bijvoorbeeld via je schoenen, kinderwagen of huisdieren. Spoel het zo nodig buiten met water af. Hieronder is globaal het verspreidingsgebied opgenomen.

04-02-2024 05:21
Afgeschaald naar grote brand

Er wordt vanaf het kanaal bluswater aangevoerd om te kunnen blussen. De brand wordt met behulp van drie blusvoertuigen geblust. Een vierde blusvoertuig is niet meer nodig en is inmiddels retour naar de kazerne. Het advies om ramen deuren te sluiten is nog steeds van kracht.

map
Blijf uit de rook
Bij brand komt altijd rook vrij. Rook van brand is ongezond. Probeer daarom altijd te voorkomen dat je rook inademt. Is er een brand in de buurt? Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.
Kom niet naar de plaats van het incident
In jouw omgeving is een incident gaande, dit kan een brand zijn of een ongeval. Om dit incident goed te kunnen bestrijden, zijn veel hulpdiensten nodig en komen er veel voertuigen. Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Kom niet naar het incident toe!
Geef hulpdiensten de ruimte
In jouw omgeving is een incident gaande, dit kan een brand zijn of een ongeval. Om dit incident goed te kunnen bestrijden, zijn veel hulpdiensten nodig en komen er veel voertuigen. Geef hulpdiensten de ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Kom niet naar het incident toe!
Metingen door de brandweer
De brandweer meet de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de rook. Dit wordt gedaan op leefniveau: daar waar mensen en dieren leven. Zo kan bepaald worden of er gevaar is voor mens en dier.
Vermoeden van asbest
Bij de brand komt mogelijk asbestverdacht materiaal vrij. Voorkom dat je hiermee in aanraking komt of dit met de rook mee inademt. Zorg dat je niet in de rook staat! Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Let dan op de windrichting en zoek een plek op in de omgeving waar je geen last hebt van de rook. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven. Zie je materiaal liggen en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan. Hou nadere informatie over de brand in de gaten.
Asbestverdacht materiaal komt vermoedelijk vrij
Bij deze brand is mogelijk asbestverdacht materiaal betrokken. Asbest is schadelijk voor je gezondheid. De brandweer geeft het advies om uit de rook te blijven en om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Heb je het vermoeden dat je asbestverdacht materiaal hebt aangetroffen? Laat het liggen en raak het niet aan. Voorkom dat er stukjes in je woning terecht komen, bijvoorbeeld via je schoenen, kinderwagen of huisdieren. Spoel het zo nodig buiten met water af.

Veel gestelde vragen

Er komt mogelijk asbest vrij in de buurt: wat moet ik doen?

Door brand van een gebouw komt er mogelijk asbesthoudend materiaal vrij. De wind verspreidt dit materiaal over de omgeving. Asbestvezels kunnen een risico vormen voor de gezondheid. Hulpdiensten hebben daarom het mogelijke verspreidingsgebied ain kaart gebracht. Het is beter om de volgende voorzorgsmaatregelen op te volgen om inademing van vezels te voorkomen:  
- Blijf uit de rook. 
- Waarschuw en help mensen in je omgeving om uit de rook te blijven. 
- Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit. 
- Houd dieren binnen of laat ze binnen. 
- Dek zo mogelijk speelmateriaal van kinderen af, bijvoorbeeld de zandbak. 
- Houd de diverse informatiekanalen in de gaten, zoals www.twenteveilig.nl. Hier tref je ook informatie aan welk gebied is afgezet.

Wat is het gevaar van asbest voor de gezondheid?

Gezondheidsrisico’ s kunnen ontstaan door het inademen van losse asbestvezels. In de buitenlucht zijn altijd asbestvezels aanwezig in lage concentraties. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans hierop wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbestvezels. Bij brand in de omgeving is sprake van een kortdurende blootstelling aan een tijdelijk verhoogde concentratie asbestvezels en daarom is het extra risico verwaarloosbaar klein. Toch willen we blootstelling zoveel mogelijk voorkomen. Meer informatie over de risico's van asbest kun je vinden op de website van GGD Twente.

Welke maatregelen nemen hulpdiensten en overheid?

De brandweer verricht meetingen in de omgeving. De hulpdiensten zetten het vervolgens het mogelijke verspreidingsgebied af. Een gecertificeerd bedrijf wordt ingeschakeld om de specifieke verspreiding van asbestdeeltjes in kaart te brengen. Voordat er met zekerheid kan worden gezegd waar asbest terrecht is gekomen, gaat er altijd tijd overheen. De hulpdiensten spreken daarom in eerste instantie van een "asbest verdacht gebied". Volg de berichtgeving op www.twenteveilig.nl daarom voor de meest actuele informatie over het exacte verspreidingsgebied en de maatregelen die hier genomen worden.

Wat kan ik doen om zo min mogelijk met asbestvezels in aanraking te komen?

Om de kans op contact met vrijkomende asbestvezels zo gering mogelijk te maken, is het verstandig om niet naar de brand te gaan kijken. Ben je in de buurt van de brand en kun je nergens naar binnen? Ga zo staan dat de wind en eventuele rook niet naar je toe waait, maar van je af (“bovenwinds”).  Kun je niet weg bij de brand/instorting, let er dan ook op dat je hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulance niet hindert om bij het gebouw te komen en hun werk te doen. Volg altijd de aanwijzingen van hulpverleners ter plaatse en help anderen in je omgeving. 

Waar verricht de brandweer metingen?

In de beginfase van een incident wordt in de directe omgeving gemeten en waargenomen; concentraties aan vrijkomende stoffen zijn daar immers het hoogst. Het kan lastig zijn om snel een voorspelling te doen waar en in welke mate de rook verderop in de omgeving op leefniveau neer daalt. Er is enige tijd nodig om hier berekeningen voor te maken waarbij gekeken wordt naar windrichting, windkracht en andere meteorologische aspecten zoals inversie. Zodra deze informatie bekend is, worden er verkenningseenheden naar de randen van de rookpluim gestuurd om na te gaan of de rook daar op leefniveau aanwezig is. De rook verdunt naarmate zij zich steeds verder verspreidt in de omgeving. Concentraties van stoffen nemen daarmee ook af en zijn doorgaans lager dan de interventiewaarden. Hoe verder u bij de brand vandaan woont, hoe kleiner de kans dat u met asbest in aanraking komt. Volg de actuele informatie op www.twenteveilig.nl om de actuele informatie over het verspreidingsgebied te volgen.

Wat kan ik zelf doen om asbesthoudend materiaal te verwijderen?

Liggen er in je directe omgeving asbesthoudende stukjes?
Raap ze niet op en loop er niet doorheen. Laat schoenen het liefst buiten. Zo neem je geen asbesthoudende stukjes mee naar binnen. Neem bijvoorbeeld een kinderwagen ook pas mee naar binnen als de banden buiten goed afgespoeld zijn. Doe dit ook met fietsen/rollators. De schoonmaakploeg komt zo spoedig mogelijk langs. Ga niet zelf schoonmaken.  

Zie je asbesthoudende stukjes bij de voor- of achterdeur?
Veeg de stukjes voorzichtig opzij met een zachte bezem, zodat ze niet kapot gaan. Deze stukjes worden later door personeel van het gespecialiseerde bedrijf opgeruimd. Maak de bezem later buiten schoon met water, boven een afvoerputje, zodat het vuile water direct wegloopt. Voorkom dat je zelf of de kinderen onnodig over verontreinigde grond of gras loopt om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra de asbesthoudende stukjes zijn opgeruimd of als er zich eerder ontwikkelingen voordoen, krijg je hiervan bericht.
Houd huisdieren zoveel mogelijk binnen of vermijd plekken waar brandresten liggen. Maak de poten van je huisdier schoon als deze toch buiten is geweest.

Moet ik beschermende kleding dragen als ik naar buiten ga?

De werknemers van een gespecialiseerd bedrijf voor onderzoek en/of schoonmaak komen bijna dagelijks in contact met asbest en dragen daarom beschermende kleding. Voor anderen is het contact zo kort en daarmee het risico zo minimaal dat je geen beschermende kleding nodig hebt.

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Het is verstandig om speelplekken zoals de tuin, gras- en speelveldjes en een zandbak goed te inspecteren op mogelijk asbesthoudend materiaal. Je kunt in de berichtgeving over het incident kijken naar een speciaal telefoonnummer of emailadres waar je de vondst van asbesthoudend materiaal kunt melden. Als er sprake is van een verspreidingsgebied, ontvangen bewoners een bericht van de gemeente. Hierin staan instructies wat je moet doen en waar je de vondst van verbrandingsresten kunt melden. Een schoonmaakploeg kan dan langs komen om het te verwijderen.