Voor iedereen

De Veiligheidsregio Twente vindt het belangrijk dat iedereen de website goed kan bezoeken en gebruiken. Met de nieuwe versies van vrtwente.nl, twenteveilig.nl en evenementen.vrtwente.nl is een grote stap gezet. Op verschillende onderdelen zijn nog stappen te zetten. We blijven voortdurend werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze websites.

Onze websites

Veiligheidsregio Twente maakt gebruik van de volgende websites:

 • www.vrtwente.nl (corporate website Veiligheidsregio Twente)
 • www.twenteveilig.nl (website voor risico- en crisiscommunicatie)
 • evenementen.vrtwente.nl (website voor evenementenorganisatoren)

Werken aan toegankelijkheid

De Veiligheidsregio Twente werkt op verschillende manieren aan het toegankelijk maken en houden van de websites:

 • Het trainen van de webredacteuren op het gebied van digitale toegankelijkheid.
 • Toegankelijkheid is opgenomen als eis bij het bouwen en het design van de websites.
 • De website kent een feedback systeem (was deze informatie nuttig?) waarbij mensen vragen en opmerkingen over de website direct kunnen insturen. 
 • Controle van webinhoud op het gebied van toegankelijkheid, zowel handmatig als met hulpmiddelen.
 • Audit van de websites voor het verkrijgen van een toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Veiligheidsregio Twente laat een onafhankelijk toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren om de vernieuwde websites te toetsen op toegankelijkheid. Aan de hand van de bevindingen gaat de veiligheidsregio (naast reguliere werkzaamheden op het gebied van toegankelijkheid) aan de slag met verbeterpunten.

 

Geplande uitvoeringsdatum toegankelijkheidsonderzoek: november 2023

Toegankelijkheidsverklaring twenteveilig.nl

Verbeterpunten

Niet alle onderdelen van de website zijn op dit moment volledig toegankelijk.

Video

Op onze website staan video’s afkomstig van ons YouTube-kanaal. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Nieuwe video's voorzien we van ondertiteling.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van audiodescriptie aan onze video's.

Documenten

Op onze websites zijn veel documenten te vinden. Het gaat in de meeste gevallen om pdf-bestanden. Niet alle pdf-bestanden zijn geheel toegankelijk. We zetten de volgende stappen om dit te verbeteren:

 • Waar mogelijk kiezen we voor een alternatief, bijvoorbeeld door een pdf met informatie te vervangen voor een webpagina. 
 • Nieuwe pdf-bestanden maken we waar mogelijk digitaal toegankelijk voordat we ze plaatsen.

Vragen of opmerkingen

Heb je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze websites? Stuur een e-mail naar communicatie@vrtwente.nl of bel naar 088 2567800.